în inimile noastre

un gând
despre un demon
şi toate nimicurile
vieţii

care zile şi nopţi
ne tot răscolesc
înotând inutil în minţile
şi inimile noastre

pentru că noi
am asistat atâta timp
la valul de lăcuste
care au devorat

ţara de aceea
prezentul ne cheamă
să ne adunăm
cu mic cu mare

fără vrajbă
să-l rugăm
pe Dumnezeu

în ultima clipă.

Reclame

în doar trei cuvinte

pasărea liră
din inima ta
în sunete argintii
cântă

oda pământului
şi-a liniştii lui
în locul natal
în locul
în care

ţi-a dat poveţe
sfios
glasul
mamei

să te întorci.

în jurul inimii

într-o lumină arsă
împlinirea nădejdii
un amestec
surd
de dorinţi

cutreierând
prin ochiul secundei
îmi reanimează
frânturi de vise

îngândurată
cu paşi mărunţi
caut
printre toate
semnalele
acestei lumi

înţelepciunea
cea de pe urmă
şi de fiecare dată
ochii-mi umezi

pironiţi în orbite
tresar
străpungând
zarea
până
departe.

fără grabă

despre bunătatea
luminii
care ne mângâie
zi de zi
frunţile

uneori liniştite
alteori îmbrobodite
de sudoarea
nemulţumirilor
cotidiene

asemeni unui magician
stiloul aşterne
fără grabă
pe coala
albă doar cinci
cuvinte

nu avem modele
de urmat

de-a stânga
stau hoţii
de-a dreapta
sunt

laşii.

prin urmare

în inimă
adun liniştea
strălucirii ochilor
celor din jur

cu gesturi
stângace
printre persoane
tinere

urc scările
tiptil
mereu
am impresia

că scârţâitul lor
îndreaptă
toate
privirile

înspre mine .