în doar trei cuvinte

pasărea liră
din inima ta
în sunete argintii
cântă

oda pământului
şi-a liniştii lui
în locul natal
în locul
în care

ţi-a dat poveţe
sfios
glasul
mamei

să te întorci.

Reclame

în jurul inimii

într-o lumină arsă
împlinirea nădejdii
un amestec
surd
de dorinţi

cutreierând
prin ochiul secundei
îmi reanimează
frânturi de vise

îngândurată
cu paşi mărunţi
caut
printre toate
semnalele
acestei lumi

înţelepciunea
cea de pe urmă
şi de fiecare dată
ochii-mi umezi

pironiţi în orbite
tresar
străpungând
zarea
până
departe.

fără grabă

despre bunătatea
luminii
care ne mângâie
zi de zi
frunţile

uneori liniştite
alteori îmbrobodite
de sudoarea
nemulţumirilor
cotidiene

asemeni unui magician
stiloul aşterne
fără grabă
pe coala
albă doar cinci
cuvinte

nu avem modele
de urmat

de-a stânga
stau hoţii
de-a dreapta
sunt

laşii.

răscolind liniștea

noapte de noapte
prin hornurile caselor
răsuflă zumzetul
vieții cu ochii închiși

mi-am așezat sufletul
în palma destinului
fără să mă tângui
fără să mă plâng

viața trece peste noi
cu fața mușcată
de ger
și inimă bună

trec în revistă
amintirea
vremurilor în care
pe o vreme ca asta

cu obrajii îmbujorați
printre troieni
modelam
oameni albi

din zăpadă.