într-o doară

prin crăpăturile gândului
vorbele nu mai sunt

decât nişte frunze
îngălbenite de vreme

e toamnă
şi iar inventăm
refugii unde să mai putem
respira

tandru
fără încrâncenare
timpul

ne învârte
în palma destinului
ocolind toate
disperările posibile

într-o doară
în aşteptarea unui curcubeu
acelaşi ticăit de ceas

îmi răsună

în inimă.

Reclame

gând însorit

traversând culoarul
zilei cu ochelarii
de soare
la purtător

prin lentilele lor colorate
ai zice că viaţa e roz
şi te simţi bine
în pielea ta

fără un gând
anume
cauţi
pe google

ştirea
despre cei doi
pescăruşi
care se tot rotesc

unul lângă altul
până în larg
însufleţind
zarea
şi realizezi

că toată această
povestea
face parte
din firescul

lucrurilor.

cumsecade

dimineaţa
se deschide
rostogolind
o bucată

de cer
peste marginea
zilei

după atâta
amar de ploaie
cu aceleaşi gesturi
cumsecade

zâmbetul soarelui
mijindu-ţi
ochii

te împinge
în forfota zilei
cu desaga inimii
încărcată

de griji.

în jurul inimii

într-o lumină arsă
împlinirea nădejdii
un amestec
surd
de dorinţi

cutreierând
prin ochiul secundei
îmi reanimează
frânturi de vise

îngândurată
cu paşi mărunţi
caut
printre toate
semnalele
acestei lumi

înţelepciunea
cea de pe urmă
şi de fiecare dată
ochii-mi umezi

pironiţi în orbite
tresar
străpungând
zarea
până
departe.

fără grabă

despre bunătatea
luminii
care ne mângâie
zi de zi
frunţile

uneori liniştite
alteori îmbrobodite
de sudoarea
nemulţumirilor
cotidiene

asemeni unui magician
stiloul aşterne
fără grabă
pe coala
albă doar cinci
cuvinte

nu avem modele
de urmat

de-a stânga
stau hoţii
de-a dreapta
sunt

laşii.