în jurul inimii

într-o lumină arsă
împlinirea nădejdii
un amestec
surd
de dorinţi

cutreierând
prin ochiul secundei
îmi reanimează
frânturi de vise

îngândurată
cu paşi mărunţi
caut
printre toate
semnalele
acestei lumi

înţelepciunea
cea de pe urmă
şi de fiecare dată
ochii-mi umezi

pironiţi în orbite
tresar
străpungând
zarea
până
departe.

Reclame

fără grabă

despre bunătatea
luminii
care ne mângâie
zi de zi
frunţile

uneori liniştite
alteori îmbrobodite
de sudoarea
nemulţumirilor
cotidiene

asemeni unui magician
stiloul aşterne
fără grabă
pe coala
albă doar cinci
cuvinte

nu avem modele
de urmat

de-a stânga
stau hoţii
de-a dreapta
sunt

laşii.

în inimile noastre

un gând
despre un demon
şi toate nimicurile
vieţii

care zile şi nopţi
ne tot răscolesc
înotând inutil în minţile
şi inimile noastre

pentru că noi
am asistat atâta timp
la valul de lăcuste
care au devorat

ţara de aceea
prezentul ne cheamă
să ne adunăm
cu mic cu mare

fără vrajbă
să-l rugăm
pe Dumnezeu

în ultima clipă.

prin urmare

în inimă
adun liniştea
strălucirii ochilor
celor din jur

cu gesturi
stângace
printre persoane
tinere

urc scările
tiptil
mereu
am impresia

că scârţâitul lor
îndreaptă
toate
privirile

înspre mine .

răscolind liniștea

noapte de noapte
prin hornurile caselor
răsuflă zumzetul
vieții cu ochii închiși

mi-am așezat sufletul
în palma destinului
fără să mă tângui
fără să mă plâng

viața trece peste noi
cu fața mușcată
de ger
și inimă bună

trec în revistă
amintirea
vremurilor în care
pe o vreme ca asta

cu obrajii îmbujorați
printre troieni
modelam
oameni albi

din zăpadă.