şoaptele unei zile

gândurile ghemuite
sub streaşina
pieptului
pulsând

viaţă
şi moarte
înţelesuri
şi tăceri

peste câmpurile
nesecerate
ale minţii
fredonează

molatic
după
bunul lor plac
limpezimea

cuvintelor.

Reclame