frecvent

îmi plec genunchii
şi înalţ privirile
bălăngănind
gânduri răbdătoare
ascult
zgomotul vieţii

cu o uşoară nelinişte
din mugurii
speranţei
ţes
broderie
de cuvinte

fără a pierde însă
ritmul .

într-un colţ de gând [ primăvara ]

aproape năvalnic
dimineaţa
şi-a ridicat storurile
să adulmece
roua tăcerilor

adunate în inimă
aceste triluri de păsări
învăluite în ceţuri
una câte una
revin acasă

dând târcoale împrejurimilor
puţin răguşit
glasul meu
făcând reverenţe
în stânga şi-n dreapta
salută

ducând
mâna la gură
încet.

mărşăluind prin Iaşi

cu biletul de patruzeci de lei
în buzunar
prezentul
ca un zbor se prelinge
pe holurile imense
la Palatul Culturii

fâlfâind din aripă
învăluită într-o lumină
misterioasă
o muzică dragă
îmi poartă gândul
în pas de dans

în rânduielile muzeului
unde stau drept mărturie
trainică despre trecutul
şi prezentul neamului
obiecte adunate
de-a lungul vremii

în sala
în care cândva
se ţineau şedinţele
de judecată
ating cu buricele degetelor
biblia
rostind

absorbit
ca o spovadă

jur.