supuşi mereu încercărilor

judecând lucrurile
cu blândeţe
suflarea caldă
a zilelor
de vară
îşi varsă mirul
peste inimile
noastre

căuşul palmelor
se adânceşte în iubirea
învăţată

din zvâcnirile sângelui
în ziua în care
liniştea
din gânduri
adie precum zefirul

o mireasmă
numită
statornicie

numită
încredere.

Anunțuri